Základní myšlenkou obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum je zkoumat dějiny vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci v českých zemích a zároveň je zprostředkovávat široké veřejnosti. Jeden z hlavních úkolů společnosti v současné době představuje vytváření stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí v budově Muzea města Ústí nad Labem nazvané „Naši Němci“. Výstava bude zobrazovat 900 let společného soužití Čechů a Němců a již brzy se chystá její otevření pro veřejnost.

V rámci této výstavy bude též jeden prostor věnován svatému Janu Nepomuckému. Jedná se o místnost nazvanou Zasaženi zbožností a Jan Nepomucký byl pro ni vybrán jako patron, ke kterému se obraceli jak čeští, tak němečtí křesťané.

Jan Nepomucký, v německém jazyce nazývaný „Brückenheilige“ (tedy doslova „Svatý na mostě“), je uctíván především v českých zemích, v Rakousku a v Bavorsku. Při vytváření tohoto projektu se Collegium Bohemicum nechalo inspirovat básní „Svatí“, kterou napsal Rainer Maria Rilke v roce 1895:

Veliké i malé svaté
v každé obci slavit znáte,
z dřeva, z žuly svaté máte,
veliké i malé svaté.

Svaté Anny, Kateřiny,
jež vám ve snách jmíny stíny
nejsou pro vás činy líny
svaté Anny, Kateřiny.

Václava chci též dál ctíti,
nešlo chtíti míň jím křtíti,
mnohost těžko ctíti chtíti -
nuže, Václava chci ctíti.

Ale těchhle Nepomuků!
V chodbách zdvihá z štuku ruku,
s mostů straší v hluku zvuků
plno, plno Nepomuků!

Rainer Maria Rilke, 1895, Můj Domov (přeložil: Kamill Resler)

Collegium Bohemicum vytvořilo interaktivní mapu s fotografiemi a popisky většiny soch Jana Nepomuckého, jemu zasvěcených kapliček a kostelů v Čechách a značné části těchto památek v Bavorsku a v Rakousku. Collegium Bohemicum bude tuto mapu nadále doplňovat ve spolupráci s předsedou bavorského svazu měst a obcí, předsedou Svazu měst a obcí České republiky a samozřejmě také s rakouským svazem měst a svazem obcí. Cílem je, aby jednotliví starostové, ale samozřejmě i široká veřejnost, zasílali Collegiu fotografie památek připomínajících Jana Nepomuckého, jež se nacházejí v jejich spádové oblasti, a to včetně údajů o poloze (GPS) a stručného textu o historii této památky. Tyto texty budou následně autorizovány koordinátorem projektu (historikem) a posléze překládány (z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny). Dvoujazyčná interaktivní mapa jednak umožní prohlížení jednotlivých nepomucenských památek, a navíc kupříkladu zjistit, kolik Nepomuků mineme cestou, třeba z Landshutu do Ústí nad Labem.

V první fázi bude interaktivní mapa, která obsahuje téměř 6000 fotografií svatojánských památek, fungovat offline v rámci výstavy v Ústí nad Labem a online na internetu a posléze i jako mobilní aplikace pro tablety a mobilní telefony. Pokud bude projekt úspěšný, Collegium Bohemicum by poté nechalo vytvořit novou sochu Jana Nepomuckého, a to na mostě Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, kde v červenci 1945 došlo k násilnostem na německém civilním obyvatelstvu. Tato nová socha by tak nejen připomínala tyto smutné události, ale i symbolizovala novou etapu smíření mezi Čechy a Němci.